“Єа щ­бмЄЁ© ЊҐ¤ч  бҐаўҐа  Підтримка проекту:
Портал 'Громадський простір' : Civic Space Internet Portal
Міжнародний фонд "Відродження"

Видавництво К.І.С.
Канадський фонд Допомоги
web design:
serg6p@kis.kiev.ua

Інформаційні джерела:
Виборчі списки та програми - Центральна Виборча Комісія

Біографічні довідки - "Хто є Хто в Україні"Політична Україна


Партія "Союз"

Установчий з'їзд партії "Союз" відбувся 15.03.1997, прийнято Програму, Статут, обрано кер. органи; гол. партії обрано С.Савченко. Партія утворена на базі забороненої Мін-вом юстиції України Кримської партії. Зареєстр. Мін-вом юстиції України 11.06.1997 (свідоцтво 867).

2-й з'зд партії "Союз", відбувся 04.10.1997 в Симферополі; затверджена передвиборча програма партії.

16.11.1997 відбувся 3-й з'їзд партії, затверджений вибор. список канд. в деп. ВР України. Вибор. список зареєстр. ЦВК 18.12.1997 (постанова 45), 30 - зареєстр. кандидатів, 30 - на день виборів; з них 18 - члени партії; подано голосів - 186249 (0.701%, 21 місце з 30). В одномандатних округах (висун. партією): 14 - зареєстр., 12 - на день виборів; всього - 9 членів партії; обрано 1 (Миримський Л.).

11.07.1998 відбувся 4-й з'їзд, підбито підсумки вибор. кампанії, відбулися зміни в складі Політради партії, внесено ред. зміни до Статуту; затверджена символіка (прапор - на білому полотнищі (розміром 1х2 м) в синьому крузі зображення двох рук в дружньому рукостисканні; вгорі і знизу полотнища - червоні смуги (1/8 ширини прапора).

12.06.1999 на 1-й партконференції визначена позиція партії на виборах Президента України, прийнято звернення до КПУ, ПСПУ, СелПУ, СПУ. Молодіжна орг. - "Союз молоді Криму" (гол. Сіма Наталія). Газета "Союз" (А3; двотижневик; виходить з 1998; вийшло 12 ном.; тел. (0652) 24-1755). Чисельність партії на 01.01.1999 - 17800 чол.

Політрада

Савченко Світлана Борисівна (гол. партії)

Кличников Володимир Миколайович (гол. виконкому, заст. гол. партії)

Кизилов Борис Васильович (заст. гол. партії, заст. гол. Держкомітету охорони і використання пам'ятників історії і культури РМ АР Крим)

Іржицький Ігор Савич (голова Київ. міської орг. партії, кер. АТ "Держмістбуд"

Дементьєв Олександр Вікторович (голова Севастоп. міської орг. партії)

Меркушов Віктор Тимофійович (Голова Держ. ком-ту України з енергозбереження) --- Прокоф'єв Олег Вікторович (кер. інформ.-аналіт. центру), (0652) 24-1720

21.07.2001 створено "Русский блок". Його основу склали громадська організація "Русское движение Украины" і партії "За Русь единую" та "Русско-украинский союз".

11.11.2001 в Києві відбулися з'їзди партій "За Русь единую" і "Русско-украинский союз". Делеґати парт. з'їздів прийняли протокольні рішення про створення спільного виборчого блоку. Виборче об'єднання отримало офіційну назву "Русский блок". З'їзди також надали лідерам своїх партій, О.Свістунову та І.Симоненка, повноваження на підписання угоди про створення "Русского блока".

22.12.2001 до "Русского блоку" приєдналась партія "Союз".

04.01.2002 в Києві підписана Угода про створення Виборчого блоку "Русский Блок".

10.01.2002 в Києві відбувся міжпарт. з'їзд Русского блоку. Затверджено передвиборчу програму "За русский язык, единство и достойную жизнь!", виборчий список, список канд. за одномандатними округами.

Декларація

На підставі всебічного аналізу соціально-економічної ситуації, що склалася, партія "Союз" відзначає, що Україна перебуває в стані всеохопної кризи економіки, політики, соціальної сфери - кризи, здатної привести до серйозних суспільних конфліктів. Причини, що породили нинішні біди, очевидні:

розрив економічних зв'язків з колишніми республіками СССР і насамперед з Росією;

диктат центральної влади, односторонньо орієнтованої в усьому, від зовнішньополітичного курсу до моделі економічних реформ - на Захід; нав'язана суспільству націоналістична ідеологія.

Врятувати співтовариство від остаточної деґрадації можна, ліквідовуючи ці причини і переборюючи їх наслідки.

Необхідно:

відновити втрачені зв'язки, приєднавшись до міждержавного російсько-білоруського союзу!

розширити повноваження реґіонів, одночасно змінюючи роль центральної влади від "диктатора" до "координатора", який виробляє збалансований курс як у зовнішній політиці, так і в питаннях реформування економіки;

відмовитися від ідеології і практики націоналістичного придушення на користь ідеології та практики досягнення національної злагоди.

Такий шлях дасть суспільству можливість відновити економіку через: спільну участь у виробництві з традиційними партнерами; збут продукції на величезному, не перенасиченому, на відміну від західного, східному, насамперед, російському ринку; скорочення витрат на управлінський апарат; подолання фінансового і енергетичного голоду.

Такий шлях принесе користь і суспільній свідомості, допоможе вийти з глибокої духовної кризи, викликаної штучним нав'язуванням суспільству чужих цінностей, насильним зруйнуванням традиційно добросусідських міжслов'янських відносин.

Виходячи з вищенаведеного партія "Союз" має намір законними парламентськими і позапарламентськими методами і формами політичної діяльності добиватись:

входження України в міждержавний союз з Росією і Білоруссю; розширення повноважень реґіонів;

досягнення національної злагоди шляхом визнання росіян поряд з українцями другою державотвірного нацією, надання російській мові статусу другої державної мови.

Це наш шлях! Шлях до союзу, свободи, злагоди!

Звернення "Комуністичній, Проґресивно-соціалістичній, Селянській, Соціалістичній партіям України"

Виконуючи рішення партійної конференції, звертаємося до ваших організацій з настійною пропозицією визначити єдиного кандидата від лівих сил на етапі реєстрації кандидатів. Критична ситуація вимагає об'єднання зусиль, вимагає поставити на перше місце не партійні інтереси, а загальнонародні. Відсутність узгоджених дій представників лівого політичного спектра приведе до подрібнення голосів виборців, нанесе удар по прихильниках лівих сил і їх організаціях, позбавить Україну можливості виходу на рятівний для неї шлях інтеґрації з Росією, мовної рівноправності, реґіоналізму.

В нашому розумінні єдиним шансом повести Україну цим шляхом і зберегти авторитет у виборців залишається визначення єдиного кандидата від лівих і їх прихильників на посаду Президента України і внесення в його кандидатську програму пунктів:

1) входження України в союз з Росією і Білоруссю;

2) надання російській мові рівноправного статусу з українською;

3) розширення прав і повноважень реґіонів, насамперед, в частині формування бюджету і пріоритетів реґіональної політики. Без здійснення цих умов неможливо зупинити фізичну і моральну деґрадацію народу України, забезпечити його нормальне існування. В силу таких невтішних висновків ми відмовляємось розуміти доводи, що спонукали ваші організації об'єктивно сприяти розпиленню і дрібненню сил висуванням одразу 4-х кандидатів.

Висловлюємо надію, що ваші організації ще встигнуть проявити свої моральні критерії, і відгукнуться на наше звернення, визначивши єдиного кандидата і обов'язкові пункти його програми.

За іншого збігу обставин "Союз" залишає за собою право не підтримувати жодного кандидата на посаду Президента України. З "правими" нам не по дорозі! "Ліві" кидають нас на роздоріжжі?